Hydranty s tvarovo stálou hadicou
Skrinky pre hasiace prístroje
Požiarne skrine
 
4
Skrinky ústredného vykurovania
Skrine na chemické látky
Skrinky na zbrane a knihu návštev
Odpadkové koše
Meracie transformátory prúdu
11
Povrchová úprava
12
Obaly