O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť TVK s.r.o. je výrobno obchodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1999. Zaoberá sa výrobou a predajom výrobkov spotrebného a priemyselného charakteru a pokračuje v tradícii tejto výroby v Prešove.
Spoločnosť TVK s.r.o. zaviedla a riadi sa systémom manažmentu kvality podľa normy ISO 9001:2008

Základné komodity, ktorým sa spoločnosť venuje sú:

• Výroba hydrantových systémov a skriniek
• Výroba, predaj a servis overených meracích transformátorov prúdu.
• Kovovýroba - so zameraním na skriňový program, regálový systém a zákazkovú výrobu spracovania plechov.
• Výroba obalov z vlnitej lepenky vrátane potlače.
• Povrchová úprava kovov práškovou vypaľovacou farbou


Spoločnosť vyrába hydrantové systémy, požiarne skrine, skrine na úschovu zbraní, skrinky pre montáž rozdeľovačov ústredného vykurovania, regálové systémy, ako aj ďalšie výrobky podľa požiadaviek zákazníkov.

Obchodné aktivity firmy sú zamerané na domáci trh a export.
Export sa realizuje do krajín EÚ.

Záujmom spoločnosti je trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov plnením ich požiadaviek v dohodnutých termínoch a kvalite. Pozornosť je venovaná inovácii výrobkov a služieb. Rozvoj technickej a výrobkovej základne je zabezpečovaný vlastným vývojom.